EvaMedia - Webbutveckling & E-Commerce

evamedia.se

evamedia.se
Beskrivning:

BLOGGEN om e-handel – av och för ‘rookies’ Här kommer bloggen E-handel, webbutveckling och digital marknadsföring. En ‘rookie’ tar reda på; Hur bygger man en e-handel både tekniskt med kod och plattformar och rent affärsmässigt? Hur får man den lönsam? Vi

Kategori: Data/IT

Poäng sedan senaste omräkningen: 0

Andra listningar inom Data/IT: